Privacybeleid

Ingangsdatum: 18 januari 2019


Shantou yixi papier co. LTD (hierna te noemen de "ons","Wij", of"ons ").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Definities

 • Dienst

  Service verwijst naar de website die door ons wordt beheerd, inclusief onze website.

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens betekent gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of aan de hand van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Koekjes

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevensbeheerder

  Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (hetzij alleen, hetzij samen of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt.

  Voor de toepassing van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 • Gegevensverwerkers (of dienstverleners)

  Gegevensverwerker (of dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

  Om uw gegevens beter te kunnen verwerken, kunnen wij gebruik maken van de diensten van verschillende Dienstverleners.

 • Betrokkene (of gebruiker)

  Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina's, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere volgtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts, om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze Service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie cookies.We gebruiken sessiecookies om onze service te laten werken.

 • Voorkeurscookies.We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

 • Beveiligingscookies.We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

De verzamelde gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden

 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Service

 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest

 • Om klantenondersteuning te bieden

 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren

 • Om het gebruik van onze Service te controleren

 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken

 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt gekocht of waar u naar hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren

 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven

 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet terzijde geschoven door uw rechten

 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid te handhaven.

We bewaren ook gebruiksgegevens voor interne analyse. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten China bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, naar China overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid, en we zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan de organisatie of het land tenzij er adequate controles zijn (inclusief beveiliging). Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als er sprake is van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

We kunnen oprecht geloven dat uw persoonlijke gegevens uw persoonlijke gegevens kunnen onthullen:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • Om de rechten of eigendommen van ons te beschermen en te verdedigen.

 • Om mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen

 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid op"Niet traceren"Signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

We ondersteunen Do Not Track niet ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet wilt worden gevolgd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Wij streven ernaar redelijke maatregelen te nemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen of beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 • Het recht op rectificatie.U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 • Het recht om bezwaar te maken.U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

 • Het recht van beperking.U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

 • Het recht op dataportabiliteit.U hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 • Het recht om toestemming in te trekken.U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), de Service namens ons leveren, Servicegerelateerde services uitvoeren of ons helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten.

  Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Google Privacy en voorwaarden:https://policies.google.com/privacy

Gedragsremarketing

We gebruiken remarketingservices om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google-advertenties (AdWords)

  De remarketingservice Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.

  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan:http://www.google.com/settings/ads

  Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren -https://tools.google.com/dlpage/gaoptout- voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

  Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Google Privacy en voorwaarden:https://policies.google.com/privacy

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We laten het u weten via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en updaten de"ingangsdatum"bovenaan dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: majianlong12@126.com